Maakonna kultuurist

Viljandimaa omavalitsusliit on ühiselt kaasfinantseerinud ülemaakonnalisi kultuuriüritusi 1994.aastast alates. 

 

Traditsiooniliselt on läbi aegade toetatud maakondlikke žanripäevi (teatripäevad, loometants, vokaalansamblite, bändide, rahvamuusikute ja pillimeestepäev jne) ning suurüritustest maakonna laulu-tantsupidu, üle aasta toimuvaid Sakala Mänge. Palju aastaid toetati pärimusmuusika ja vanamuusika festivale, jätkuv toetus on Suure-Jaani muusikafestivalile

 

Maakonnas on 12 omavalitsuses kokku 29 tegutsevat kultuuri- ja rahvamaja ning 42 raamatukogu