Uudised ja teated

Arengupäev „Liikumisrõõm KÕIGILE lastele“

Viljandimaal on üle 1000 lapse ja noore, kelle sotsiaalsed ja enesejuhtimise oskused on mingil põhjusel omaealistega võrreldes madalamad või pärsitud. Neil noortel võib olla kõrgendatud riskikäitumine, nad satuvad sageli politsei huviorbiiti ning ilmnevad probleemid haridussüsteemis püsimisega. Noore riskikäitumine ei puuduta vaid tema praegust heaolu, vaid mõjutab kogu edasist käekäiku.

Üks parimaid viise noorte sotsiaalsete hoiakute ja enesekontrolli suurendamiseks, riskikäitumise vähendamiseks ning õppeedukuse paranemiseks on füüsiline aktiivsus.

Viljandimaa tervisenõukogu ootab osalema 19.novembril Viljandi Grand Hotellis toimuvale arengupäevale „Liikumisrõõm KÕIGILE lastele" .

Treenerite, KOV spetsialistide, tervisedendajate, lastevanemate koostöökohtumise esimeses pooles käsitletakse spordipsühholoogia aspektist vaadatuna nende teemade olemust, mis on seotud sportimishuvi peamiste motiividega ja spordist loobumise põhjustega.

Hea praktika näitena tutvustatakse Eestis ainulaadse mudeliga spordil põhinevat ja teaduslikult tõendatud mõjusat noorte arenguprogrammi SPIN, mille eesmärk on arendada ja tugevdada selles osalevate noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi ning tuua läbi spordi noortele rõõmu. Projekti rakendumist Viljandimaal on järgmisel aastal valmis toetama ka Tervise Arengu Instituut, kuid iga omavalitsuse panus selle käivitamisse on äärmiselt oluline.

Päeva viimasesse poolde on planeeritud mõttevahetus, kuidas noorte liikumisaktiivsust toetada, lähtudes seejuures laste- ja noortespordi peamistest eesmärkidest - tervise tugevdamine ning kehaliste ja vaimsete võimete arendamine (missuguseid võimalusi on liikumiseks neil lastel-noortel, kes ei soovi võistelda; kellel pole materiaalselt võimalik osaleda erinevates spordiringides ja treeninguteks vajalikke vahendeid osta; kellel on käitumisprobleemid ning ei püsi organiseeritud treeningus.)

Mida tervemad on Viljandimaa lapsed ja noored vaimselt ja füüsiliselt, seda kvaliteetsem ja võimaluste rohkem on nende elu ning seda rohkem on nad valmis panustama ühiskondlikku tegevusse ja kogukonna arengusse!

Arengupäeva juhib spordipsühholoog Thomson Kaivo, Ph.D

PÄEVAKAVA

REGISTREERU SIIT