Arengukavad

5.06.24

Viljandimaa arengustrateegia 2035, tegevuskava ja tervisedenduse strateegia koos lisadega (praegu kehtiv, kinnitatud 2023):

 1. Viljandimaa arengustrateegia 2035
 2. Viljandimaa arengustrateegia tegevuskava 2035_muudetud 26.10.2023
 3.  Tegevuskava täiendamise otsused:
  3.1 VOL vanemate kogu otsus nr 10, 31.03.2023
  3.2 VOL vanemate kogu otsus nr 62, 25.-26.10.2023
 4. Vjandimaa tervisedenduse strateegia aastani 2035. Tegevuskava 2023-2026
 5. Viljandimaa statistika 2023
 6. Arengukava koostamise protsess. Kaasamine
 7. Tagasivaade tehtule 2019-2022

Viljandi maakonna arengustrateegia elluviimise (MATA) toetusmeetme tegevuskava

Omavalitsuste otsused MATA toetusmeetme 2024-2027 heakskiitmise kohta (2024)

Viljandi linnavolikogu otsus

Viljandi vallavolikogu otsus

Mulgi vallavolikogu otsus

Põhja-Sakala vallavolikogu otsus

Omavalitsuste otsused arengustrateegia ja tegevuskava 2035 heakskiitmise kohta (2023)

Mulgi Vallavolikogu

Põhja-Sakala Vallavolikogu

Viljandi Linnavolikogu

Viljandi Vallavolikogu

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava täiendatud (kehtiv 2020-2022)

Mulgi vallavolikogu 16.12.2020 määrus nr 137
Mulgi vallavolikogu 16.12.2020 määrus nr 137 LISA
Põhja-Sakala Vallavolikogu 17.12.2020 määrus nr 118
Viljandi Linnavolikogu 17.12.2020 määrus nr 96
Viljandi Vallavolikogu 30.12.2020 määrus nr 1-2/127
Tegevuskava

Viljandi maakonna hariduse arengukava 2016-2021

Viljandi maakonna noorsootöö arengukava

Viljandi maakonna tööstuspiirkondade ülevaade 2015

Viljandimaa taskuteatmik 2014

Viljandi maakonna turismivaldkonna uuring 2012