Arengukavad

3.04.23

Viljandimaa arengustrateegia 2035, tegevuskava ja tervisedenduse strateegia koos lisadega (praegu kehtiv, 2023):

  1. Viljandimaa arengustrateegia 2035
  2. Viljandimaa arengustrateegia tegevuskava_muudetud_31.03.23
  3. Viljandimaa tervisedenduse strateegia aastani 2035. Tegevuskava 2023-2026
  4. Viljandimaa statistika 2023
  5. Arengukava koostamise protsess. Kaasamine
  6. Tagasivaade tehtule 2019-2022

Omavalitsuste otsused arengustrateegia ja tegevuskava 2035 heakskiitmise kohta (2023)

Mulgi Vallavolikogu

Põhja-Sakala Vallavolikogu

Viljandi Linnavolikogu

Viljandi Vallavolikogu

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava täiendatud (kehtiv 2020-2022)

Mulgi vallavolikogu 16.12.2020 määrus nr 137
Mulgi vallavolikogu 16.12.2020 määrus nr 137 LISA
Põhja-Sakala Vallavolikogu 17.12.2020 määrus nr 118
Viljandi Linnavolikogu 17.12.2020 määrus nr 96
Viljandi Vallavolikogu 30.12.2020 määrus nr 1-2/127
Tegevuskava

Viljandi maakonna hariduse arengukava 2016-2021

Viljandi maakonna noorsootöö arengukava

Viljandi maakonna tööstuspiirkondade ülevaade 2015

Viljandimaa taskuteatmik 2014

Viljandi maakonna turismivaldkonna uuring 2012