Arengukavad

25.10.22

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ (ettepanekute esitamine kuni 15.11.2022) 

Viljandi maakonna arengustrateegi 2035+ "Viljandimaa - arenev PÄRIS EESTI" juhtrühma moodustamine ning lähteülesande kinnitamine
VOL vanemate kogu 29.01.2021 otsus nr 3

Maakonna arengustrateegi ja tegevuskava uuendamise ajakava (2022.aastal)

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava täiendatud (praegu kehtiv 2020)

Mulgi vallavolikogu 16.12.2020 määrus nr 137
Mulgi vallavolikogu 16.12.2020 määrus nr 137 LISA
Põhja-Sakala Vallavolikogu 17.12.2020 määrus nr 118
Viljandi Linnavolikogu 17.12.2020 määrus nr 96
Viljandi Vallavolikogu 30.12.2020 määrus nr 1-2/127
Tegevuskava

Viljandi maakonna arengustateegia 2035+ (praegu kehtiv)

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ on heaks kiidetud

Viljandi maakonna hariduse arengukava

Viljandi maakonna noorsootöö arengukava

Viljandi maakonna tööstuspiirkondade ülevaade 2015

Viljandimaa taskuteatmik 2014

Viljandi maakonna turismivaldkonna uuring 2012